top of page

Dus wat is Eerlijke handel?

Eerlijke handel is gebaseerd op 10 principes:

10.png

1. Kansen creëren voor economisch achtergestelde producenten
Dit betekent steun voor gemarginaliseerde kleine producenten, of het nu gaat om zelfstandige familiebedrijven, verenigingen of coöperaties. Het streeft naar een veilig inkomen, zelfvoorziening en eigendom.


2. Transparantie en verantwoordingsplicht
De communicatie moet op alle niveaus van de toeleveringsketen open zijn en het beheer en de handelsbetrekkingen moeten transparant zijn. Verantwoording afleggen aan alle stakeholders en werknemers, leden en producenten op passende wijze betrekken bij de besluitvormingsprocessen.


3. Eerlijke Handelspraktijken
Dit betekent handel met zorg voor het sociale, economische en ecologische welzijn van gemarginaliseerde kleine producenten, en niet het maximaliseren van de winst op hun kosten; handel op een eerlijke en transparante manier; bescherming van culturele identiteit en traditionele vaardigheden.


4. Betaling van een eerlijke prijs
Een billijke prijs wordt door alle betrokkenen onderling overeengekomen door middel van dialoog en participatie, die de producenten een billijke beloning biedt en ook door de markt kan worden ondersteund.


5. Geen kinderarbeid en dwangarbeid
Naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en nationale/lokale wetten inzake de tewerkstelling van kinderen; ervoor zorgen dat er geen dwangarbeid is in de beroepsbevolking, leden of thuiswerkers. Elke betrokkenheid van kinderen bij de productie wordt altijd bekendgemaakt en gecontroleerd en heeft geen negatieve invloed op het welzijn, de veiligheid, het onderwijs en de behoefte aan spel van de kinderen.


6. Inzet voor Non-discriminatie, gendergelijkheid, Vrijheid van Vereniging
Geen discriminatie op grond van ras, kaste, nationaliteit, godsdienst, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, politieke overtuiging, HIV/Aids-status of leeftijd bij indienstneming, beloning, toegang tot opleiding, promotie, beëindiging of pensionering. Gendergelijkheid wordt bevorderd en zorgt ervoor dat vrouwen kansen krijgen, volledige arbeidsrechten en volledige wettelijke arbeidsuitkeringen en gelijke beloning krijgen voor gelijk werk. Alle werknemersrechten worden gerespecteerd om vakbonden van hun keuze te vormen en toe te treden.


7. Zorgen Voor Goede Arbeidsomstandigheden
Zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen, werktijden en arbeidsvoorwaarden voldoen aan nationale, lokale en IAO-verdragen; bewustmaking van gezondheids-en veiligheidskwesties om de praktijken te verbeteren.


8. Capaciteitsopbouw Bieden
De positieve effecten voor kleine, gemarginaliseerde producenten vergroten door eerlijke handel; de vaardigheden en capaciteiten van hun werknemers of leden ontwikkelen.


9. Bevordering Van Eerlijke Handel
Bewustmaking van het doel van eerlijke handel en de noodzaak van meer rechtvaardigheid in de wereldhandel.


10. Respect voor het milieu
Het gebruik van grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen te maximaliseren en waar mogelijk lokaal in te kopen; het energieverbruik te verminderen en waar mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken; waar mogelijk biologische of weinig pesticidenproductiemethoden te gebruiken; waar mogelijk gerecycleerde of gemakkelijk biologisch afbreekbare materialen te gebruiken voor verpakking en goederen die over zee worden verzonden.

Fairtrade@school

IMG_5040-1400x934.jpg

Fairtrade@shop

Hulp nodig om fair trade beter te begrijpen of het bewustzijn van een groep te vergroten, hebben we ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Deze vrijwilligers organiseren graag een animatie voor jongeren op school of in de winkel.

Wilt u een Oxfam project op uw school organiseren? Volg de link naar de Wereldwinkel op School website!

TXVKlZ8c_zM.jpg

Fairtrade@work

startup-gbaa6bbbc6_1920.jpg

U wilt fair trade ontdekken met uw collega ' s. We hebben ervaren vrijwilligers om een teambuilding animatie voor u te organiseren!

bottom of page